Ülkemizdeki gelişmelerle beraber, yapımı çok daha eski tarihlere rastlayan pek çok kamu kurum ve kuruluşunun binaları ya yenilenmekte ya da ek hizmet binaları ile takviye edilmektedir. İştigal konusu ile dikkat çekici bir öneme sahip olan T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da daha modern ve teknolojideki yeniliklere uyum sağlayan ek hizmet binasını bitirme aşamasına gelmiştir. Bina henüz kullanıma açılmamıştır....

 

Ek hizmet binası 65.000m² inşaat alanına sahip, gerek görsel gerekse işlevsel anlamda, eskisine oranla çok daha modern ve dikkat çekicidir.

Mavili Elektronik tarafından üretilen Maxlogic ve Mavigard markalı ürünlerin kullanıldığı, yangın ve gaz algılama sisteminde 3 adet network kartlı santral, 1 adet gaz alarm santrali, 1500' ün üzerinde izolatörlü dedektör, 500'den fazla paralel ihbar lambası, 100'den fazla modül, otoparklarda ve doğalgaz olan yerlerde 150 adet karbonmonoksit ve doğalgaz dedektörü, uzaktan izleme yazılımı ve 200'ün üzerinde buton ve siren kullanılmıştır.

TSE TS CEN/TS 54-14 standardının ,

6.5.1 Genel maddesinde,

"Otomatik yangın dedektörleri, korunan alan içindeki herhangi bir yangından çıkanların seyreltilmeden,zayıflatılmadan ve gecikmeden dedektörlere ulaşabileceği yerlere monte edilmelidir. Dedektörlerin yangının başlayıp yayılabileceği saklı yerlere de monte edilmesine dikkat edilmelidir. Bu gibi yerler döşemelerin altında veya asma tavanların üstünde olabilir." denilmektedir. Aynı zamanda,

14.2 Elektronik veri işleme alanları maddesinde,

"Yangın algılama sistemlerinin tasarımında içinde bilgisayar veya telefon santralı cihazları gibi elektronik cihazlar bulunan odalarda, aşağıdaki hususlara özel dikkat sarf edilmesi gerekir:

a) Havalandırmanın ve klimaların kontrolü ile ilgili düzenlemeleri,

b) Yüksek havalandırma hızlarının ve yüksek hava hızlarının etkileri,

c) Yangın algılama sisteminden gelen sinyallere bağlı olarak yangın kapaklarının ve damperlerinin kapatılması,

d) Yangın durumunda cihazların veya güç kaynaklarının kapatılmasının düzenlemesi,

e) Yangın durumunda hava cihazlarının kapatılmasının düzenlemesi,

f) Asma tavanların üzeri ve yükseltilmiş döşemelerin altı gibi saklı alanlarda yangın algılama ihtiyacı. Özellikle bilgisayar kabinlerinin mahallî olarak mahfaza içine alındığı durumlarda özel tip dedektörler (hava çekmeli sistemler gibi) uygun olabilir." denilmektedir.

A.6.4 Dedektörlerin ve alarm butonlarının yer seçimi ve aralıkları

A.6.4.1 Genel maddesinin g) fıkrasında,

"g) Asma tavanların üzerinde algılama Delikli asma tavanı olan odalarda dedektörler iki başlık altında incelenmelidir:

1) Asma tavanın altında başlayan yangınlara karşı korunma,

2) Asma tavanın üstünde başlayan yangınlara karşı korunma. Asma tavanın delikleri küçükse ve dumanı asma tavandan çekecek havalandırma basıncı yoksa asma tavanın altında başlayan yangınlara karşı korunma için asma tavanın altına dedektör konulması gerekir. Asma tavanın üstünde yangın başlama riski varsa, asma tavanın üstüne dedektör konulması gerekir. Aşağıdaki durumlar geçerli ise asma tavanın üstüne konulan dedektörler asma tavanın altında başlayan yangınların algılanması için kullanılabilir ve asma tavanın altına dedektör konulmayabilir:

3) Tavanın herhangi bir 1 m x 1 m'lik bölümünün % 40'ından fazlasını delikler oluşturuyorsa,

4) Her deliğin münferit boyutları 10 mm × 10 mm'den büyük ise,

5) Tavanın kalınlığı deliğin asgari boyutunun üç katından fazla değilse.

Bu gibi durumlarda deliklerin tipi, sayısı ve alanı, yanabilir maddelerin tipi ve miktarı ile dumanı asma tavandan çekebilecek havalandırma derecesi dikkate alınarak münferit değerlendirme yapılmalıdır." denilmektedir.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakalnlığı Ek Hizmet Binasında bu maddelere dikkat edilmiş, asma tavanların içerisine 500'den fazla dedektör yerleşimi yapılmış, bu dedektörler için,

A.6.4.5 Kimlik tanıma maddesinde,

"Dedektörler ile kontrol ve gösterge teçhizatı arasındaki ilişkiyi göstermek için dedektör etiketleri kullanılıyorsa dedektörlerin ve alarm butonlarının üzerlerine veya yakınlarına kontrol ve gösterge teçhizatındaki işaretlerin aynısı yapıştırılmalıdır. Bu işaretler döşeme seviyesinden merdiven veya benzeri aletler kullanılmadan görülebilmelidir. Dedektörler görünmüyorsa (asma tavanların üzerinde veya yüksek döşemelerin altında), yerden görülebilecek işaretler sağlanmalıdır."

denilmektedir. Her asmatavan arkası dedektör için, paralel ihbar lambaları kullanılmıştır.

Yangın yönetmeliğinde, yangın esnasında baskın sistemin "Yangın ve gaz algılama sistemi" olduğu belirtilmiştir. Yangın ve gaz algılama sistemi, yangın kapılarını, basınçlandırma cihazlarını, duman kontrol sistemlerini, acil durum aydınlatma sistemlerini, kartlı geçiş sistemlerini, asansörleri, söndürme sistemini, kamera sistemini kontrol ya da kumanda eder. Yangın ve gaz algılama sisteminin kurulduğu bina özellikleri doğrultusunda yukarıdaki diğer sistemlerle nasıl çalışacağı çok iyi tasarlanmalı ve uygulamaya geçirilmelidir.

Yangın yönetmeliğinde, sistemin parçalarının TS EN 54 e göre üretilmesi gerektiği, iki buton arası mesafenin en fazla 60 metre olması gerektiği, uygulamada kurulu sistemin bütün parçalarına testler ve bakımlar için ulaşılabilir olması gerektiği belirtilmiştir.

Bu projede Mavili Elektroniğin Maxlogic & Mavigard markalı, uluslararası standartlara sahip ürünlerini tercih eden ve gerekli onayları veren, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerine, Yıldızlar İnşaat ve Tic. A.Ş. yetkililerine ve elektrik taşeronluğunu yapan AG Elektrik İnş. Taah. Turz. Tic. Ltd. Şti. yetkililerine teşekkür ederiz.