Ülkemizdeki refah seviyesi arttıkça her alanda olduğu gibi konut projelerinde de kalite artmaktadır. İnsanlar, zamanlarının önemli bir bölümünü geçirdikleri evlerinde, hem kendileri hem diğer sakinler için ihtiyaç sayılabilecek, otopark, spor alanları, alış-veriş alanları, merkezlere ve çalışma alanlarına ve hatta havaalanlarına rahat ulaşım sağlayabilecek bir lokasyon, mümkünse şehrin stres ve trafiğinden uzak, doğal unsurlar olan, ağaçlar ve su ile iç içe alanlarda yaşamayı tercih etmektedirler. Bu konuda Ankara'nın iddialı projelerinden olan Kaşmir Göl Evleri'nin yangın ve gaz algılama sisteminde Maxlogic ve Mavigard markaları tercih edilmiştir.

Bu projede 30 katlı 14 blok ve 6 katlı bloklar ile toplam 1438 konut, ticaret meydanı, kafe ve restaurantlar, spor sahaları ve yüzme havuzu yer almaktadır. Konut sayısından yola çıkarak ortalama 5.000 ile 10.000 arası insanın bulunduğu bir alanda sağlıklı çalışan bir yangın ve gaz algılama sistemi hayat kurtarıcıdır.

Kaşmir Göl Evleri Projesinde şu ana kadar bir takım bloklar bitmiş, devreye alımları tamamlanmış, kalanlar ise yapılmaya devam etmektedir. Yangın ve gaz algılama sisteminde şimdiye kadar, 5.421 adet dedektör, 1.550 den fazla röle, kontak izleme ve siren modülü, 900 den fazla buton, 900 den fazla siren, paralel ihbar lambaları ve adresli gaz dedektörleri ve 19 adet 4 çevrimli santral, 18 adet 1 çevrimli santral kullanılmıştır.

DAYANAK OLUŞTURAN YÖNETMELİK VE STANDART MADDELERİ

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'in 82. Maddesinde;

"Yangın hâlinde otomatik olarak gerekli kontrol fonksiyonlarını yerine getirecek acil durum kontrol sisteminin;

a) Yangın sırasında kapanması gereken yangın kapılarını ve diğer açıklıkları kapatma amaçlı cihazları normal hâlde açık durumda tutan elektromanyetik kapı tutucu ve benzeri cihazlarının serbest bırakılması,

b) Merdiven yuvaları ve asansör kuyuları basınçlandırma cihazlarının devreye sokulması,

c) Duman kontrol sistemlerinin işlemlerini yerine getirmesi,

ç) Acil durum aydınlatma kontrol işlemlerini gerçekleştirmesi,

d) Güvenlik ve benzeri sebeplerle kilitli tutulan kapıların ve turnikelerin açılması,

e) Asansörlerin yapılış özelliklerine bağlı olarak yangın esnasında kullanımının engellenmesi veya tahliye amacıyla itfaiye veya eğitilmiş bina yangın mücadele ekipleri tarafından kullanılmasının sağlanması,

f) Mahalli itfaiye ile elektrik işletmesine, belediyeye, polise veya jandarmaya, kurum amirine, bina sahibine ve gerekli görülen diğer yerlere yangının otomatik olarak haber verilmesi, özellik ve fonksiyonlarına sahip olması lazımdır.

(2) Acil durum kontrol işlemleri, yangın alarm sisteminin donanım ve yazılım bütünlüğü içerisinde bulunan kontrol birimleri ile gerçekleştirilir. Kontrol edilen sistemin ve cihazlar ile ilişkisi bulunan güvenlik sistemlerinin, bina otomasyon sistemleri gibi diğer sistemler tarafından yapılabilecek her türlü kontrol ve kumanda işlemlerinin, yangın veya benzeri bir acil durumda yangın kontrol panelinden yapılacak acil durum kontrol işlemlerini hiçbir şekilde engellememesi gerekir." denilmektedir.

Yangın yönetmeliğinde, yangın esnasında baskın sistemin "Yangın ve gaz algılama sistemi" olduğu belirtilmiştir. Yangın ve gaz algılama sistemi, yangın kapılarını, basınçlandırma cihazlarını, duman kontrol sistemlerini, acil durum aydınlatma sistemlerini, kartlı geçiş sistemlerini, asansörleri, söndürme sistemini, kamera sistemini kontrol ya da kumanda eder. Yangın ve gaz algılama sisteminin kurulduğu bina özellikleri doğrultusunda yukarıdaki diğer sistemlerle nasıl çalışacağı, çok iyi tasarlanmalı ve uygulamaya geçirilmelidir.

Yangın yönetmeliğinde, sistemin parçalarının TS EN 54 e göre üretilmesi gerektiği, iki buton arası mesafenin en fazla 60 metre olması gerektiği, uygulamada kurulu sistemin bütün parçalarına testler ve bakımlar için ulaşılabilir olması gerektiği belirtilmiştir.

Yönetmelikte yangın kontrol ve tekrarlayıcı panellerin, tercihen binanın zemin katında ve kolay ulaşılabilir bir yerde olması öngörülmüştür. Kaşmir projesinde de bu madde göz önünde bulundurulmuştur.

Yangın yönetmeliği 84. madde de "Bu Yönetmelikte öngörülen acil aydınlatma, yönlendirme ve yangın algılama ve uyarı sistemleri; bina sahibinin ve yöneticinin veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulur."denilmektedir. 124. Madde de ise "Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden; kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip veya yöneticiler sorumludur." denilmektedir. Bu durumda kurulum sırasında mükemmel çalıştırılan sistemlerin, sürekli aynı şekilde kalabilmeleri için, yönetmelikte sorumlu olarak atanan yetkililerin gerekli özeni göstermeleri gerekmektedir.

Mavili Elektronik olarak, yukarıdaki özenle hazırlanmış kapsamlı projede bizim markamızın seçilmesinden dolayı, gerek yatırımcı şirketlere gerek elektrik taşeron şirketlerine ve emeği geçen tüm taraflara teşekkür ederiz.