Turizm ülkemizin önemli gelir kaynaklarından bir tanesi. Antalya turizm potansiyeli açısından dünyada üçüncü sırada ve her geçen gün bu potansiyeli arttırmak için mevcut tesislere yenilerini ekliyor. Yatak kapasitesinde sadece Antalya dünyada bir çok ülkeyi geride bırakmış durumda. 5 yıldızlı oteller bakımından Türkiye'deki otellerin kalitesi bir çok Avrupa ülkesinin çok çok üzerinde ancak yangın algılama sistemleri hala daha bu kaliteye ulaşamadı.

Gün geçtikçe turistik tesisler kat yüksekliği ve inşaat alanları açısından büyürken yangın riskini de beraberinde getirmektedir. Eskiden sadece dedektör, buton ve sirenle oluşturulan yangın algılama sistemleri günümüzde ihtiyacı karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu yazıda örnek bir otelin yangın algılama sistemini inceleyeceğiz.

Rixos Premium otel Belek kadar büyük alanlarda yangın güvenliği nasıl sağlanır, Binaların Yangından korunması hakkında yönetmeliğinin 82. Maddesinde yazan kısımları tek tek inceleyelim. Yatak katlarında toplamda 5 katta 35 adet yangın bölgesi 70 adet yangın kapısıyla ve toplamda genel mekanlar ve villalarla birlikte 50 yangın bölgesi oluşturuldu. Mimari özelliklere göre oluşturduğumuz bu bölgeler bizim senaryolarımızın temelini oluşturmaktadır.

Uzaktan izleme gün geçtikçe daha çok aranan bir özellik, bina yapılarının şekli ve yerleşim alanlarının büyüklüğü göz önüne alındığında 5 yıldızlı otellerin vazgeçilmezi olarak karşımıza çıkıyor. Supervisor uzaktan izleme ve kontrol yazılımına 3D projeler ekleyerek otelin bir bütün olarak izlenebilir olması sağlandı.

Uzaktan izleme gün geçtikçe daha çok aranan bir özellik, bina yapılarının şekli ve yerleşim alanlarının büyüklüğü göz önüne alındığında 5 yıldızlı otellerin vazgeçilmezi olarak karşımıza çıkıyor. Supervisor uzaktan izleme ve kontrol yazılımına 3D projeler ekleyerek otelin bir bütün olarak izlenebilir olması sağlandı.

Yangın durumunda erken müdahale çok kritik bir önem taşımaktadır. Bu sebeple algılamanın yapılması kadar bu alarmın nereden geldiğinin tespiti de büyük önem taşır. Bu sebeple uzaktan izleme ve tekrarlayıcı santraller kullanılır. Otelimizde mevcut 3 santral üzerinden izleme yapılabildiği gibi ayrıca 2 adet tekrarlayıcı santral kullanılmıştır.

 

Basınçlandırma fanlarının kontrolü sağlanarak yangın durumunda asansör kovaları ve yangın kaçış merdivenlerinin pozitif basınçlandırması sağlandı.

Kat bazında panolarda TMŞ'lerin açtırma bobinlerine röle kontrol modülüyle kontak verilerek enerjinin kesilmesi sağlandı. Sistemde acil aydınlatmalar da enerjinin kesilmesiyle otomatik olarak devreye girmektedir.

Sirenlerin ilgili yangın bölgesinde çalması için siren kontrol modülleriyle senaryoya dâhil edildi.

Katlardaki akış anahtarı ve kelebek vanalar izlenerek herhangi bir alarm durumunda sisteme entegrasyonu yapıldı.

Kat bazında panolarda TMŞ'lerin açtırma bobinlerine röle kontrol modülüyle kontak verilerek enerjinin kesilmesi sağlandı. Sistemde acil aydınlatmalar da enerjinin kesilmesiyle otomatik olarak devreye girmektedir.

 Engelli odaları toplam yatak kapasitesine ve ilgili standarda uygun olarak tasarlandı.

Oteldeki bütün dedektörler yeni seri izolatörlü dedektör seçilerek herhangi bir kısa devre durumunda sistem çalışmasının aksama-ması sağlandı. Ayrıca dedektörlerin altına buzzerlı taban eklenerek alarm durumunda misafirlerin uyandırılmasındaki problemin önüne geçildi. Asma tavan vb. yerlerde asma tavan üniteleri ve nemli alanlarda sıva üstü montaj kutuları kullanıldı.

Ayrıca bütün bu izlemelerin haricinde sistemde meydana gelen alarm ve arızaların görülebilmesi için panelle birlikte SMS modülleri verilerek anlık olarak bilgilerin birden fazla noktaya iletilmesi sağlandı.

Yangın algılama sistemleri can ve mal kaybının önüne geçilebilmesi için algılama, uyarma ve duman kontrolü gibi hayati önem taşıyan bir çok sistemi izler ve kontrol eder. Ancak yangın çıkmasını engelleyemez bu yüzden her koşulda tedbirli olmalı ve bu olayın her an kendi başımıza da gelebileceğini unutmamalıyız.

 

24 saat eğitimli personeller tarafından izlenebilen mahallerde yangın riskleri minimuma indirilebilir. En nihayetinde unutulmamalıdır ki ne kadar önlem alınırsa alınsın sistemin izlenmesi gerekmektedir.

Sisteminizin sağlıklı ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için belirli aralıklarla test, kontrol ve bakımlarının yapılması zorunluluğu vardır. Bakım yapılmaması durumunda oluşacak olumsuzluklardan işletmeci kuruluş doğrudan sorumludur. Bu durum Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik 2007 MADDE 84'de ve Yangın Alarm sistemlerinde planlama, tasarım, tesisat, işletmeye alma, kullanım ve bakım durumlarını tarif eden EN 54-14'de açıkça ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, yukarıda anlatılan geniş kapsamlı tesiste bizim markamızı seçen yetkililere teşekkür ederken, Mavili Elektronik olarak yurt içinde ve yurt dışında, alanımızdaki her konuda, müşteri memnuniyetini ön planda tutma ilkemizle hizmete hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.