Mavili Elektronik tarafından geliştirilen Duman Damper Modülü, havalandırma sistemleri ile
yangın alarm sistemlerinin optimum düzeyde ve entegre çalışabilmesini sağlamaktadır.
Bir duman damperinin birden çok röle ve kontak izleme modülü ile yönetilmesi ihtiyacını ortadan kaldıran Maxlogic Duman Damper Modülü, akıllı adresli yangın alarm sistemlerinde
tek bir adrese sahip olarak birden fazla işi gerçekleştirebilmektedir.

◗ Modülün çalışma bilgisini veren LED’ler: Yeşil güç ledi, sarı hata ledi, kırmızı alarm ledi, damperin açık ya da kapalı olma durumunda sürekli olarak yanan yeşil led (Damper açılırken/kapanırken yanıp sönen yeşil led)

◗ 220V AC, 24V DC ve 24V AC çalışma gerilimi seçeneği sayesinde bütün duman damperlerine uygun olması

◗ Damperi manuel olarak açıp kapatmak için Aç/Kapa butonları, uzaktan kumanda ile açıp kapatmak için Aç/Kapa girişleri

◗ Damper uzaktan kumanda girişlerinin Açık/Kısa devre durumunu takip edebilme

◗ Damper modül kapağının açılması durumunun Damper Hatası olarak gösterimi

◗ Damper çıkış hattı, uzaktan kumanda girişi, konum izleme girişi Açık/Kısa devre hatalarının algılanması

◗ Damperlerin Açık, Kapalı ve Damper Hatası konumlarının santral olay kayıtlarından ve santralin ekranından görülebilmesi

◗ EN 54-18 standardına, kısa devre izolatörlü modellerin ise EN 54-17 standardına uygun olması

◗ Tek adres ile damperin motorlarını kumanda etme ve konum anahtarlarını izleyebilme

Duman Damper Modülü Normal Durum

Binalarda normal durumlarda Temiz Hava Kanalları vasıtası ile ortama temiz hava verilir. Ortamda bulunan kirli hava Egzoz Kanalları vasıtası ile tahliye edilir.

Duman Damper Modülü Yangın Durumu

Binalarda yangın durumunda yangını söndürmek için bulunduğu mahaldeki Temiz Hava Kanalları (AHU) kapatılır, Duman Egzoz Kanalları (DEF) ve Egzoz Kanalları (EF) vasıtası ile ortamdaki duman tahliye edilir. Merdivenlerin kullanımını sağlayabilmek için Basınçlandırma Kanalı (PF) ile merdivenlere basınçlı hava verilir, böylece duman geçişi sınırlandırılmış olur.

SPRVSR+ Yazılımı ile Duman Damper Kontrolü

◗ Damperin açılma ve kapanma sürelerinin ayarlanabilmesi (30, 60, 120, 240 sn) ve damperin konum izleme girişlerinin Aktif/Pasif yapılabilmesi, bu izleme girişlerine gecikme verilebilmesi

◗ Gecikme süresi içinde konum değiştirmeyen damperin damper hatası olarak santral ekranından görülmesi

◗ Damperlerin Açık, Kapalı ve Damper Hatası konumlarının santral olay kayıtlarından ve santralin ekranından görülebilmesi

◗ Duman damperlerine “Açma/Kapama” komutları verilebilmesi

◗ Duman damperlerinin “Hata” durumlarının izlenebilmesi

◗ Konfigürasyon yazılımı olan Loop Manager+ ile modüllere “Bölge Numarası” ve “Mahal Bilgisi” verebilme

◗ Senaryolara dahil edilerek yangın mahallinde duman damperlerinin açılıp, duman tahliyesinin sağlanabilmesi. Ayrıca kanala bağlı diğer odalarda duman damperlerinin kapatılarak dumanın diğer odalara girişinin engellenebilmesi

◗ Senaryo ile yangın anında basınçlandırma damperinin çalıştırılarak merdiven gibi kaçış yollarına duman girişinin engellenmesi

◗ Güvenlik nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde 1. Seviye ve 2. Seviye gecikme atamaları yapılarak duman damperlerinin gecikmeli bir şekilde açılıp kapanmasını sağlayabilme

 MODELLER
Ürün kodu Açıklama
ML-1353 Maxlogic Akıllı Adresli 16 lı (I/O) Modülü, Programlanabilir 8 Giriş, 8 Çıkış
ML-1354 Maxlogic Akıllı Adresli Duman Damperi Kontrol Paneli, Programlanabilir 8 Giriş, 8 Çıkış
ML-1355 Maxlogic Akıllı Adresli Duman Damperi Kontrol Paneli, Toggle Switch Kartlı Programlanabilir 8 Giriş, 8 Çıkış
ML-1356 Maxlogic Akıllı Adresli Duman Damper Modülü, 1 Çıkışlı 24V DC
ML-1356.SCI Maxlogic Akıllı Adresli Duman Damper Modülü, 1 Çıkışlı 24V DC, Kısa Devre İzolatörlü
ML-1357 Maxlogic Akıllı Adresli Duman Damper Modülü, 1 Çıkışlı 24V AC
ML-1357.SCI Maxlogic Akıllı Adresli Duman Damper Modülü, 1 Çıkışlı 24V AC, Kısa Devre İzolatörlü
ML-1358 Maxlogic Akıllı Adresli Duman Damper Modülü, 1 Çıkışlı 220V AC
ML-1358.SCI Maxlogic Akıllı Adresli Duman Damper Modülü, 1 Çıkışlı 220V AC, Kısa Devre İzolatörlü

Ürünün bağlantı şemasına (DWG) buradan ulaşabilirsiniz.

Ürünün bağlantı şemasına (PDF) buradan ulaşabilirsiniz.

Ürünün bağlantı şemasına (REVİT) buradan ulaşabilirsiniz.