Güncellenen EN 54-14 Standardında Yapılan Değişiklikler-4

İpek Yavuz Konak
10 Ağustos 2020

Önceki yazıda EN 54-14 2018 versiyonuyla birlikte beam dedektörlerinin algılama alanının revizyonundan bahsetmiştik. Ayrıca dedektör yerleşimi yaparken havalandırma menfezlerine olan mesafe ve dedektörün bulunduğu noktadaki hava akımının ne kadar olması gerektiği ile ilgili konulara değinmiştik. Son olarak da yangın alarm butonlarının montaj yüksekliği ile ilgili değişiklikten söz etmiştik.

Yangın algılama sistemlerinde sirenler oldukça önemli bir rol oynar. Dedektörler veya butonlar ile algılanan yangının binadaki kişilere bildirilmesi can kayıplarını önlemede kritik önem taşır. Yangının binadaki insanlara duyurulabilmesi için sirenlerin belirli bir ses seviyesinin üzerinde alarm vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde insanlar siren sesini duyamaz ve binayı tahliye edemezler. Söz konusu asgari ses seviyesi EN 54-14 Standardında 65 dB(A) olarak belirtilmiştir. Standardın 2018 versiyonunda bu konuda bir değişiklik yapılmamıştır.

Ancak güncel EN 54-14 Standardında sirenlerin ses seviyeleriyle ilgili birtakım revizyonlar gerçekleştirilmiştir. Eski standarda göre yangının meydana geldiği binada 30 saniyeden uzun süren bir ses var ise, sirenlerin ortamdaki mevcut sesten 5dB(A) yüksek ses ile uyarı vermesi gerekiyordu. EN 54-14 Standardının yeni versiyonunda ise bu değer 10dB(A) olarak güncellenmiştir. Ayrıca standardın eski versiyonuna göre yangın alarm sireni insanların bulunabileceği herhangi bir noktada maksimum 120 dB(A) ses çıkışı verebilirken yeni versiyonda bu değer 118 dB(A) olarak revize edilmiştir.

Bu arada yangın alarm sirenlerinden bahsetmişken uyuyan kişilerin yangın durumunda uyarılması için 65 yerine 75 dB(A) gerektiğini de belirtmekte fayda var. Bu değer standardın güncel versiyonunda da geçerlidir.

Görüldüğü üzere EN 54-14 standardının 2018 versiyonunda birçok konuda revizyon gerçekleştirilmiştir. Yangın algılama sistemleri projelendirilirken EN 54-14 standardının güncel versiyonunun dikkate alınması gerekmektedir.