Güncellenen EN 54-14 Standardında Yapılan Değişiklikler-5

İpek Yavuz Konak
17 Ağustos 2020

Önceki yazıda EN 54-14 2018 versiyonuyla birlikte yangın alarm sirenleri ile ilgili yapılan değişikliklerden bahsetmiştik. Bu yazıda algılama bölgeleri hakkında yapılan revizyonlara değineceğiz.

Konvansiyonel sistemler kuruldukları mahalde bölgesel algılama yapar. Bu sebeple algılama bölgesinin büyüklüğü yangının tespiti açısından oldukça önemlidir. EN 54-14 standardının eski versiyonunda konvansiyonel sistemde en büyük bölgenin taban alanının 1600 m²yi geçmemesi gerektiği belirtilmiştir. EN 54-14 standardının 2018 versiyonunda ise bu değer 2000 m² olarak değiştirilmiştir. Böylelikle algılama bölgesinin maksimum alanı yeni versiyonla birlikte artmıştır.

EN 5414 standardı 2018 versiyonuna göre konvansiyonel sistemde bir bölgede birden fazla yangın kompartmanı içerdiği durumlar için bölge sınırları, yangın kompartmanının sınırları olmalı ve bölge taban alanı maksimum 300 m² olmalıdır. Eski versiyonda bu değer 400 m² idi.

Görüldüğü üzere EN 54-14 standardı 2018 versiyonunda konvansiyonel bölge alanları ile ilgili de değişiklikler yapılmıştır. Yangın algılama sistemi projelendirirken yapılan bu değişiklikler dikkate alınmalı, güncel versiyon üzerinden tasarımlar gerçekleştirilmelidir.