YANGIN İSTATİSTİKLERİ-AVRUPA

İpek Yavuz Konak
02 May 2018

Her yıl dünyada milyonlarca yangın meydana gelmektedir. Yangınlar sonucu çok ciddi can kayıpları ve maddi hasarlar oluşmaktadır. Ne yazık ki birçok kişi yangın olayının kendi başına gelmeyeceğini düşünür ve gerekli önlemleri almaz. Ancak sanılanın aksine yangın oldukça sık yaşanan bir felakettir.

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de yangın olayı ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Fire Safety Europe’un 2014’te yayınladığı makaleye göre Avrupa’da her yıl 2.000.000 yangın olayı meydana gelmektedir. İstatistiksel verilerden de anlaşıldığı üzere yangın felaketinin nadir gerçekleşen bir olay olduğu söylenemez.

Bir binada yangın meydana geldiği zaman binadaki kişilerin can güvenliği tehlike altına girer. Özelikle yangın dolayısıyla oluşan duman ve alevler binadaki kişilerin yaralanmasına hatta ölümüne sebep olabilmektedir. Fire Safety Europe’un verilerine göre Avrupa’da her yıl 70.000 kişi yangından kaynaklı yaralanma sonucu hastaneye kaldırılmaktadır. Ayrıca her gün ortalama 12 kişi yangın sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Bu kayıpların %50’sinden fazlası yangın dolayısıyla oluşan zehirleyici duman ve gazların solunması sonucu meydana gelmektedir.

Yangın felaketi can kaybının yanı sıra maddi hasarlara da sebep olmaktadır. Bu durum hem mağdurların maddi durumunu, hem de ülke ekonomisini olumsuz etkilemektedir. Fire Safety Europe’un verilerine göre Avrupa’da her yıl 126 milyar Euro değerinde yangın kaynaklı maddi hasar oluşmaktadır. Bu rakam Avrupa Birliği ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılasının %1’ine tekabül etmektedir.

Günümüzde binaların yangın riski geçmiş döneme göre daha yüksektir. Binaların giderek daha yüksek katlı yapılması, binalarda birçok elektriksel ve mekanik sistemin bulunması başlıca etkenlerdir. Özellikle yanıcı maddelerin binalarda daha yoğun kullanılmasıyla birlikte yangının yayılma hızı artmıştır. 1950’li yıllarda yangının kontrol edilemez hale gelebilmesi için 25 dakika gerekirken, günümüzde oluşan bir yangın 3 dakika içerisinde binadaki kişilerin can güvenliğini tehdit edecek noktaya gelmektedir.

Fire Safety Europe’un verilerine göre Avrupa’daki itfaiyelerin yangına müdahale etme süresi ortalama 8 ila 15 dakika aralığındadır. Yangının meydana geldikten 3 dakika sonra kontrol edilemez hale geldiği düşünülürse, bu süre oldukça uzundur.

Bu sebeple yangının meydana geldiği andan itibaren en kısa süre içinde algılanması gerekmektedir. Yangın algılama sistemleri, binalarda meydana gelen yangını ilk anlarında tespit ederek gerekli sesli ve görsel uyarıları yapmalıdır. Ayrıca asansör, basınçlandırma fanı, anons sistemi vb. sistemleri kontrol etmelidir. Bu sayede binadaki kişilerin güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra yangın dolayısıyla oluşan duman ve zehirleyici gazların tahliyesi, söndürme sistemleri başta olmak üzere binadaki diğer elektriksel ve mekanik sistemlerin izleme ve kontrolü yangın algılama sistemi ile gerçekleştirilmelidir.

Sonuç olarak, yangın dünyanın dört bir yanında insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, oldukça yıkıcı etkileri olan bir felakettir. Her yıl milyonlarca insanı etkileyen bu felakete karşı gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu önlemlerin başında yangın algılama sistemleri gelmektedir. Yangın algılama sistemleri, kuruldukları binada oluşacak bir yangını ilk anlarında algılayarak binadaki kişilerin uyarılmasını, insanların güvenli bir şekilde binadan tahliye edilmesini, yangının kontrol altına alınması için söndürme sistemi ve diğer sistemlerin kontrolünü gerçekleştirmektedir. Bu sayede yangının yol açacağı can kaybı ve maddi hasarların önüne geçilmesinde etkin rol oynamaktadır.

KAYNAK

– https://firesafeeurope.eu/resources/
– Adresli Yangın Algılama Sistemleri