Güncellenen EN 54-14 Standardında Yapılan Değişiklikler-2

İpek Yavuz Konak
20 Temmuz 2020

Önceki yazıda EN 54-14 2018 versiyonuyla birlikte duman ve ısı dedektörlerinin algılama yarıçapındaki revizyondan bahsetmiştik. Yapılan bu değişiklikle birlikte dedektörlerin koridorlardaki projelendirmesinde de değişiklik meydana geldi.

2018 versiyonuna göre koridor genişliğinin 2m’den az olduğu durumlarda duman dedektörleri en fazla 12,4m aralıklarla yerleştirilmelidir. Önceki versiyonda bu mesafe 15 metreydi. Koridor genişliğinin 2m’den fazla olduğu durumlarda ise duman dedektörleri yaklaşık 10m ara ile yerleştirilmelidir.

Aynı şekilde EN 54-14 güncel versiyonuna göre koridor genişliğinin 2m’den az olduğu durumlarda sıcaklık dedektörleri en fazla 9m’lik aralıklarla yerleştirilmelidir. Önceki versiyonda bu mesafe 10 metreydi. Koridor genişliğinin 2m’den fazla olduğu durumlarda ise sıcaklık dedektörleri yaklaşık 7m ara ile yerleştirilmelidir.

Güncel EN 54-14 standardında eğimli tavanlarda dedektör montajıyla ilgili de revizyon yapılmıştır.

EN 54-14 eski versiyonuna göre “h” ve “H” oranı %5’ten küçük ise tavan düz olarak kabul edilir ve dedektörler standartta belirtilen algılama yarıçapı değerlerine göre monte edilir. “h” ve “H” oranı %5’ten büyük ise tavan eğimli olarak kabul edilir ve dedektörler tavan eğiminin her bir derecesi için dedektörlerin algılama yarıçap değerleri %1 arttırılarak monte edilir. Algılama yarıçapı değerleri en fazla %25’e kadar arttırılabilir.

EN 54-14 standardının güncel versiyonuna göre eğimli tavanın en üst noktası ile alt noktası arasındaki fark 60cm’den küçük ise; düz tavan olarak kabul edilir ve dedektörler yarıçap değerlerine göre monte edilir. Eğimli tavanın en üst noktası ile alt noktası arasındaki fark 60cm’den büyük ise; tavan eğimli olarak kabul edilir ve dedektörler tavan eğiminin her bir derecesi için yarıçap değerleri %1 arttırılarak monte edilir. Yarıçap değerleri en fazla %25’e kadar arttırılabilir.

Görüldüğü üzere projelendirme yaparken düz tavan kabul kriterleri yeni versiyonla birlikte güncellenmiştir. Benzer şekilde koridorlardaki dedektör yerleşimi güncel algılama yarıçaplarıyla uygun bir şekilde revize edilmiştir. Projelendirme yaparken mutlaka güncel EN 54-14 standardını dikkate almalı, yangın algılama sistemi tasarımlarını buna göre yapmalıyız.