Vilayet Evi Projesinde 2 çevrim panel ile yangın algılama sistemi devreye alınmıştır.