Maxlogic Sprvsr+ Mobile Gizlilik Sözleşmesi

Mavili Elektronik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“Mavili”, “Mavili Elektronik” veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak, Maxlogic Sprvsr+ Mobil uygulamamızı (“Mobil Uygulama” olarak anılacaktır.) kullanımınız sırasında Mobil Uygulamamızdaki bazı fonksiyonlar ile sizlerin deneyimini geliştirmek ve Mobil Uygulamamızı daha rahat kullanabilmeniz amacıyla kişisel verileriniz ve diğer bilgilerinizin işlenmesi ve Mobil Uygulama aracılığıyla topladığımız izinler konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Mavili, gizliliğinize saygı duyar

Kişisel verilerin işlenmesi esnasında gizliliğinizin korunması ve tüm iş verilerinin güvenliği bizim için önemlidir ve bunu tüm iş süreçlerimizde dikkate alırız. Veri gizliliği ve bilgi güvenliği, şirket politikamızın bir parçasıdır. Mavili Elektronik, tüm kişisel verilerinize saygılıdır.

Maxlogic Sprvsr+ Mobile nedir?

Maxlogic Sprvsr+ Mobile, Maxlogic ürün yelpazesinin bir parçası olarak Mavili Elektronik tarafından oluşturulan, Android ve IOS işletim sistemleri üzerinde çalışabilen bir mobil uygulamadır. Maxlogic Sprvsr+ Mobile, Maxlogic adresli sistemde oluşan yangın olaylarını alır ve olay ile ilgili bilgilendirme yapar. Aynı zamanda Mobil Uygulama üzerinden sisteme müdahale (santral buton komutları) edilebilmesine imkân verir.

Mobil Uygulama hangi kişisel veri kategorilerini toplar ve işler?

Maxlogic Sprvsr+ Mobile bir hizmet yazılımıdır. Müşteriler kendi sunucularını, istemcilerini, kullanıcılarını, verilerini ve izinlerini yönetir. Bu çerçevede müşteri verileri hiçbir suretle Mavili Elektronik tarafından toplanmaz ve işlenmez. Müşterinin yangın algılama sistemi üzerinde oluşan bir olayın yine müşterinin kullandığı mobil uygulamaya iletiminde Microsoft Azure Push Notification servisi kullanılır. Microsoft Azure Notification servisinin kullanımında da Mavili Elektronik tarafından herhangi bir veri toplanmaz ve işlenmez.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Mavili Elektronik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni’nde düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.