YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİNDE ENTEGRASYONUN ÖNEMİ

İpek Yavuz Konak
17 Eylül 2018

Günümüzde hızla artan nüfusla birlikte şehirlerdeki binaların sayısı ve yüksekliği giderek artmaktadır. Bu durum binalarda bulunan insanların güvenliğini sağlamak için birbirleriyle haberleşen entegre sistemler tasarlanması gerekliliğini doğurmaktadır.

Binalarda bulunan kişilerin olası bir yangın tehlikesine karşı korunması için yangın algılama sistemleri kullanılmalıdır. Yangın algılama sistemleri, yangını ilk saniyelerinde algılayarak insanları sesli ve ışıklı uyarı cihazlarıyla (siren, flaşörlü siren vb.) uyarır. Ancak binadaki kişilerin sadece uyarılması yeterli değildir.

Öncelikle kademeli olarak yangın tehlikesine karşı en fazla tehdit altında olandan en az olana göre sırayla binadaki kişilerin tahliyesi sağlanmalıdır. Kademeli tahliye için adresli siren ve flaşörlü sirenler veya adresli siren kontrol modülleri kullanılabilir.

Adresli siren ve flaşörlü sirenler hakkında ayrıntılı bilgi için:

İnsanların güvenli bir şekilde binayı tahliye edebilmeleri için sağlıklı bir şekilde yönlendirilmeleri gereklidir. Bunun için yangın algılama sistemleri ile acil anons sistemleri entegre bir şekilde çalışmalıdır. Acil anons sistemleri, yangın algılama sistemlerinin bildirdiği yangının yerine göre binadaki kişileri tahliye için yönlendirmelidir. Burada yangının oluştuğu noktanın acil anons sistemine bildirilmesi, yani sistemler arası entegrasyon kritik önem taşımaktadır.

Anons/Alarm Matrix Paneli hakkında ayrıntılı bilgi için:

Yangın durumunda binadaki kişilerin güvenli tahliyesi için binadaki dumanın tahliyesi son derece önemlidir. Yangın dumanı oldukça zehirlidir ve binadaki kişilerin bu dumanı soluması sağlık durumlarını olumsuz etkileyebilir. Bu sebeple duman damperleri, egzos fanları, basınçlandırma fanları vb. duman kontrol sistemlerinin yangının lokasyonuna göre tetiklenmesi gerekmektedir. Gerekli kontrol ve tetiklemeler yangın algılama sistemi tarafından yapılmalıdır.

Duman Damper Kontrol Paneli hakkında ayrıntılı bilgi için:

Bunun dışında söndürme sistemleri, kartlı geçiş sistemleri, manyetik kapı tutucuları, sprinkler sistemleri vb. sistemlerin yangın algılama sistemleri ile entegre çalışması gerekmektedir.

Sonuç olarak, binalarda bulunan elektronik ve mekanik sistemlerin yangın algılama sistemleri ile entegre çalışması yangın anında binadaki kişilerin can ve mal güvenliği için büyük önem arz etmektedir. Binadaki sistemlerin birbirleriyle haberleşmesi insanların hızlı ve güvenli bir şekilde tahliyesi ve yangının en kısa sürede kontrol altına alınmasını sağlamaktadır.