YANGIN İSTATİSTİKLERİ-İSTANBUL

İpek Yavuz Konak
14 Mart 2018

Yangın oldukça yıkıcı etkileri olan, insanların hem can hem de mallarını tehdit eden bir felakettir. Ancak ne yazık ki yangına karşı önlem alma, yangın durumunda yapılması gerekenler vb. konularda birçok kişi bilgi sahibi değildir. Oysa ki sadece 1 yıl içerisinde yüzlerce hatta binlerce yangın olayı yaşanmakta, birçok insan yaralanmakta ve hayatını kaybetmektedir.

İstanbul İtfaiyesinin istatistiklerine göre 2019 yılında toplamda 22.546 yangın olayı meydana gelmiştir. Bunlardan 13.670 adedi yapısal yangın sınıfına girmektedir. (Yapısal yangınlar konut, fabrika, bina ve araçlarda meydana gelen yangınlardır. Bu tip yangınlarda can kaybı riski yüksektir.) 2018 yılında 20.416 adet yangın olayı yaşanmıştır. Bunlardan 13.974 adedi yapısal yangın sınıfına girmektedir. 2017 yılında ise toplamda 25.073 olmak üzere, 16.933 adet yapısal yangın meydana gelmiştir.

“Bana bir şey olmaz” mı acaba?

Genelde birçok kişi felaketlere “bana bir şey olmaz” anlayışıyla yaklaşır. Peki bu yaklaşım ne kadar doğru? İstanbul’da yaşayan bir insanın yangın felaketine maruz kalma ihtimali nedir? İstanbul İtfaiyesi istatistiklerine göre 2018 yılında her 100 bin kişiye düşen yangın sayısı 135,5 olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2017 yılı için 166,8 iken 2016 yılı için 193,1 olarak hesaplanmıştır.

Yangınların sayısı kadar yangına yol açan etkenler de oldukça önemlidir. Özellikle yangına karşı önlem alınabilmesi için öncelikle yangını oluşturan etkenleri incelemek gerekir. 2019 yılında meydana gelen yangınların %21,2’si elektrik kontağından, %40,8’i ise sigaradan kaynaklanmaktadır. 2015-2019 arasındaki beş yıllık dönemin ortalamalarına bakıldığında, bu dönemde çıkan yangınların yaklaşık %37,6’sının sigaradan, %23,7’sinin ise elektrik kontağından kaynaklandığı tespit edilmiştir. İstatistiklerden yola çıkılarak İstanbul’daki yangınların başlıca sebeplerinin elektrik kontağı ve sigara olduğu görülmektedir.

İstatistiksel verilerden de anlaşılacağı üzere yangın nadir yaşanan bir felaket değildir ve etkileri oldukça yıkıcıdır. Hem can hem de mal kaybına yol açan yangın olayları ile ilgili mutlaka gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Alınacak önlemlerin başında yangın algılama ve söndürme sistemleri kurulumu, yangın merdiveninin kullanılması ve yangın kaçış yollarının belirlenmesi gelmektedir. Bununla birlikte binanın kullanım amacı ve yapısal özelliklerine göre duman kontrol sistemleri, basınçlandırma sistemleri, yangın algılama sistemi ile entegre çalışan IP kamera sistemleri vb. birçok sistemin kurulması gerekebilir.

Kaynakça

– Adresli Yangın Algılama Sistemleri