AKILLI BİNALARDA YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ ENTEGRASYONU

İpek Yavuz Konak
26 Kasım 2018

Akıllı binalar, şehirleşme ile birlikte artan nüfus yoğunluğu, artan ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Akıllı binalar, içinde yaşayan kişilerin birçok ihtiyacını karşılamakta, yaşam kalitesini arttırmaktadır. Başta güvenlik, enerji verimliliği ve konfor olmak üzere, akıllı binalar hayatın birçok alanında insanlara kolaylık sağlar.

Söz konusu ihtiyaçların başında güvenlik gelir. Yangın, deprem, sel vb. felaketlerin yaşanması durumunda bina sakinlerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için birçok sisteme ihtiyaç vardır. Yangın algılama, CCTV, acil anons, kartlı geçiş, duman tahliye ve kontrol sistemleri başta olmak üzere, bina sakinlerinin güvenliğini sağlamak için birçok sistem gereklidir. Ancak bu sistemlerin sadece kurulu olması yeterli değildir. Sistemlerin önceden planlanmış otomasyonlar çerçevesinde birbiriyle entegre çalışması oldukça önemlidir.

Akıllı binalardaki sistemlerin birbiriyle entegre çalışması, bina sakinlerinin güvenliğini sağlamada kritik önem taşır. Örneğin; yangın durumunda yangın algılama sisteminden gelen alarmın binanın hangi noktasından geldiği bilgisi can ve mal güvenliği sağlamak için çok önemli bir bilgidir. Bu sebeple yangın algılama sistemi ile binadaki diğer sistemlerin entegre çalışması gerekmektedir.

Yangın algılama sistemleri ile CCTV sistemlerinin entegre çalışması sayesinde yangın alarmının geldiği noktaya en yakın kamera görüntüsü izlenerek yangının durumu yetkili kişilerce tespit edilebilir.

Ayrıca anons sistemleri ile entegrasyon sayesinde binadaki kişilerin tahliyesi kademeli olarak sağlanabilir. Kademeli tahliye yapılırken genellikle yangın alarmının geldiği noktaya en yakın bölgeden en uzağa doğru sırayla anons yapılır.

Tahliye yangın anında gerçekleştirilmesi gereken işlemlerin başında gelir. Ancak kişilerin tahliye sırasında güvenliğini sağlamak da oldukça önemlidir. Yangın esnasında binada oluşan zehirli duman binadaki insanlar için büyük bir tehdittir. Zehirli dumanın tahliyesi için duman tahliye ve kontrol sistemlerinin yangın algılama sistemleriyle entegre çalışması gerekmektedir.

Yangın anında yangını etkili bir şekilde kontrol altına almak için söndürme sistemlerine ihtiyaç vardır. Söndürme sistemlerinin de yangın algılama sistemleri ile entegre çalışması, can ve mal güvenliğini sağlamada önemli bir noktadır. Yangın algılama sisteminden gelen alarm bilgisine göre ilgili bölgede söndürme işlemleri otomatik olarak başlatılabilir.

Yangın algılama sistemleri ile binadaki diğer sistemlerin entegre çalışması, yangın anında can ve mal güvenliğinin sağlanması için çok önemlidir. Entegrasyon çeşitli şekillerde yapılabilir. Modbus, BACnet vb. haberleşme protokolleri ile yazılımsal entegrasyon yapılabilir. Ayrıca birçok IP tabanlı güvenlik sisteminin ortak haberleşme platformu olan ONVIF protokolü de kullanılabilir.

Akıllı binalar projelendirilirken içindeki sistemlerin nasıl haberleşeceği, acil bir durumda kolektif bir şekilde nasıl çalışacağı mutlaka planlanmalı ve ürün seçimi buna göre değerlendirilmelidir. Böylelikle akıllı binalarda yaşayan kişilerin acil durumlarda can ve mal güvenliği etkin bir şekilde sağlanabilir.