Adresli sistem ürünler tercih edilmiştir. SPRVSR+ sistemi yer almaktadır.