DUMAN DAMPERİ KONTROL PANELİ NEDİR VE NE AMAÇLA KULLANILIR?

İpek Yavuz Konak
09 May 2019

Duman damperleri, havalandırma kanalından geçen hava ile dumanın diğer bölgelere taşınmaması için açık ya da kapalı hale getirilen mekanizmalardır. Alışveriş merkezleri, havalimanları, hastaneler, metro ulaşım hatları gibi insan yoğunluğunun olduğu pek çok mahalde solunan havanın duman içermemesi adına kullanılmaktadır.

Bu tarz büyük mahallerde kullanılan duman damperlerinin çalışmasının izleniyor ve kontrol ediliyor olması gerekmektedir. Bu amaçla Duman Damperi Kontrol Panelleri üretilmiştir, bu panellerin yardımıyla, yangın durumunda duman yayılımı engellenebilmekte, taze hava kesilebilmekte ve var olan dumanın tahliyesi gerçekleştirilebilmektedir. Sistem otomasyonlarına uyumlu olanları, duman damperlerinin yangın senaryolarına göre ne şekilde çalışacağının belirlenmesinde oldukça önemli bir rol üstlenir.

Duman Damperi Kontrol Panelleri EN-54-4 ve EN-54-18 Standartlarına uygun olmalıdır. Duman kontrol sistemlerinin yangın durumunda izleme ve kontrolünün yapılmasının gerekliliği Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te de belirtilmiştir. Bu maddeler yönetmelikte;

“Acil durum kontrol sistemleri

MADDE 82- (1) Yangın hâlinde otomatik olarak gerekli kontrol fonksiyonlarını yerine getirecek acil durum kontrol sisteminin;

a) Yangın sırasında kapanması gereken yangın kapılarını ve diğer açıklıkları kapatma amaçlı cihazları normal hâlde açık durumda tutan elektromanyetik kapı tutucu ve benzeri cihazlarının serbest bırakılması,

b) Merdiven yuvaları ve asansör kuyuları basınçlandırma cihazlarının devreye sokulması,

c) Duman kontrol sistemlerinin işlemlerini yerine getirmesi,

ç) Acil durum aydınlatma kontrol işlemlerini gerçekleştirmesi,

d) Güvenlik ve benzeri sebeplerle kilitli tutulan kapıların ve turnikelerin açılması,

e) Asansörlerin yapılış özelliklerine bağlı olarak yangın esnasında kullanımının engellenmesi veya tahliye amacıyla itfaiye veya eğitilmiş bina yangın mücadele ekipleri tarafından kullanılmasının sağlanması,

f) Mahalli itfaiye ile elektrik işletmesine, belediyeye, polise veya jandarmaya, kurum amirine, bina sahibine ve gerekli görülen diğer yerlere yangının otomatik olarak haber verilmesi,

özellik ve fonksiyonlarına sahip olması lazımdır.

(2) Acil durum kontrol işlemleri, yangın alarm sisteminin donanım ve yazılım bütünlüğü içerisinde bulunan kontrol birimleri ile gerçekleştirilir. Kontrol edilen sistemin ve cihazlar ile ilişkisi bulunan güvenlik sistemlerinin, bina otomasyon sistemleri gibi diğer sistemler tarafından yapılabilecek her türlü kontrol ve kumanda işlemlerinin, yangın veya benzeri bir acil durumda yangın kontrol panelinden yapılacak acil durum kontrol işlemlerini hiçbir şekilde engellememesi gerekir.

Duman Kontrolü

Duman kontrolünün esasları

MADDE 86-

(2) Duman tahliye ağızları, daima açık olabileceği gibi, yangın sırasında otomatik olarak veya el ile kolaylıkla açılabilen mekanik düzenler ile de çalıştırılabilir. Bu tür mekanizmaların sürekli bakım suretiyle işler durumda tutulması mecburidir.

MADDE 87-

(10) Duman kontrol sistemi uzaktan el ile kumanda edilerek veya yangın algılama ve uyarı sistemi tarafından otomatik olarak devreye sokulabilir.-

…” şeklinde ifade edilmiştir.

Yaşam için gerekli olan oksijenin yangını da besliyor olması, oksijen yoğunluğu nedeniyle müdahale edilemeyecek sonuçlarla karşılaşılabilmesi göz ardı edilmemelidir. Duman Damperi Kontrol Panelleri ile damperin izlemesi ve yönetilmesi son derece önemlidir. Damperlerin durumları bu panellerin üzerinden kolaylıkla takip edilebilmelidir. Duman Damperi Kontrol Paneli seçimlerinde standart uyumunun ve kullanım kolaylığının yanı sıra uygulama sahalarında oluşabilecek beklentilerin dikkatle hesap edildiği bir tasarım sunuyor olmasına da önem verilmelidir.

Duman Damperi Kontrol Panelleri