Tersane içerisindeki tehlikeli kimyasalların bulunduğu alanlar için binalarda yangın ve gaz algılama sistemimiz bulunmaktadır.